Nieuws en persberichten

 • 04-12-2014 | Persbericht

  Versterk de stem van verzekerden

  Sinds de wijziging van het zorgstelsel in 2006 is de zorgverzekeraar niet alleen financiële zorgverzekeraar maar ook zorginkoper en treedt soms ook op als zorgregisseur. De acceptatie van deze nieuwe rollen door verzekerden, patiënten en zorgverleners, is niet vanzelfsprekend. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) concludeert dat de legitimiteit van zorgverzekeraars moet worden versterkt. Lees meer >

 • 04-12-2014 | Nieuwsbericht

  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving per 1 januari 2015 van start

  Op 25 november jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet op de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) aangenomen. De RV&S treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Dat houdt ook in dat per 1 januari 2015 de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) worden opgeheven. Lees meer >

 • 27-11-2014 | Nieuwsbericht

  ‘Innoveren is goed, maar houd oog voor neveneffecten’

  Lifestyle apps, ergonomische hulpmiddelen, domotica waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen, maar ook zorg die anders georganiseerd wordt met de patiënt steeds meer in de regie. “Innovaties in de zorg zijn goed”, stelt prof. Pauline Meurs, beoogd voorzitter van de nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. “Mits we ons goed realiseren wat de consequenties zijn.” Vandaag is dit artikel verschenen in een speciale bijlage bij het FD over Innovatie in de zorg. Lees meer >

 • 29-10-2014 | Nieuwsbericht

  2e Els Borst Lezing over evidence based werken buiten de cure

  Op donderdagmiddag 27 november a.s. (14.15-17.15 uur) organiseert het CEG in Theater Concordia in Den Haag de Tweede Els Borst Lezing Bescheiden professies. Over evidence based werken buiten de cure. Deze zal worden uitgesproken door Margo Trappenburg Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet